Duurzaamheid

Soudal gelooft dat energie-efficïentie en het verlagen van uitstoot-emissies een sterke drijfveer zijn om algemene duurzaamheidsdoelen te halen!

Soudal engageert zich verder om bij ieder nieuw proces of product dat geïntroduceerd wordt, te streven naar de meest energie-efficiënte, meest veilige en low-impact oplossingen.

De producten van Soudal maken het mogelijk te investeren in duurzaam bouwen, met het behalen van een duurzaamheidscertificaat, zoals LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) en BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), tot gevolg. Binnen het productgamma van Soudal kunnen tevens diverse ecolabels teruggevonden worden, zoals o.a. EMICODE EC1+ (Europees), M1 (Finland), Blauwe-Engel (Duitsland) en A+ label (Frankrijk).

 

Engagementen

Soudal is actief op zoek naar nieuwe afvalbeheersystemen en recyclage oplossingen. Zo is Soudal mede-oprichter van een recyclagefabriek in Duitsland, met name PDR (Produkte Durch Recycling). Dit bedrijf ontwikkelt nieuwe recyclagetechnologieën en verzamelt, transformeert en commercialiseert productie-, product- of verpakkingsafval. Hierbij worden PUR-schuim bussen verzameld en voor ongeveer 99% gerecycleerd.

Soudal is mede-oprichter van Tight Vent Europe, Europese partner voor energiezuinig bouwen door luchtdichtheid.

Via Essenscia is Soudal partner van Responsible Care. Ontwikkeling en duurzame chemie staan hier centraal.

Verder is Soudal een actief lid van FEICA (Association of the European Adhesive and Sealant Industry) en brengt de visie van FEICA met betrekking tot duurzaamheid in praktijk. Deze richt zich op drie ontwikkelingsgebieden:

 • Ontwikkeling van oplossingen voor energie-efficiëntie
 • Het meest efficiënte gebruik van grondstoffen
 • Bescherming van de gezondheid van mensen

In samenwerking met FEICA werden model-EPD’s (Environmental Product Declarations) opgesteld. Een EPD is een geverifieerd en geregistreerd document dat transparant communiceert over de milieu-impact tijdens de levenscyclus van een product.

Product verantwoordelijkheid

Met behulp van Soudal-oplossingen kan je energie besparen

Soudal producten, vooral PU schuim en lijmschuim, dragen bij om het energieverbruik significant te verminderen en om energieverlies te voorkomen.

PU (polyurethaan) schuim is een isolerend materiaal dat in vele vormen en toepassingen bestaat. In de bouwsector worden PU schuimen gebruikt op daken, in kelders, op vloeren, in industriële gebouwen en spouwmuren voor isolatie. PU schuim heeft bewezen een betrouwbaar materiaal te zijn, niet alleen omwille van de hoge isolatiewaarde maar ook omwille van zijn vele toepassingsgebieden.

Soudal PU schuimen bieden de best mogelijke isolatiewaarden om energieverlies te beperken en bijgevolg energiekosten te reduceren. PU schuimen voorkomen ook luchtstromen tussen de deuren/ramen en isolatie waardoor niet alleen de thermische, maar ook akoestische prestaties verbeterd worden. Flexifoam is een bijzonder voorbeeld, het is veel flexibeler dan klassieke bouwschuimen. Het beweegt – in tegenstelling tot andere schuimen – perfect mee met de relatieve beweging van het gebouw en het venster.

Pionieren in low-impact producten

Soudal is voortdurend op zoek naar innovatie, die leidt tot kwaliteitsvolle oplossingen en unieke ecologische verbeteringen in haar producten.

Soudal SMX-foam was het eerste isocyanaatvrij schuim op de markt. Dit schuim heeft alle voordelen van klassiek PU schuim en biedt daarbovenop extra isolerende capaciteiten, die niet irriterend zijn voor de consument in geval van huidcontact. Met dit halogeen- en isocyanaatvrij schuim, ontwikkelde Soudal een unieke formule die zijn tijd ver vooruit was in de wereld van de bouw.

In de afgelopen jaren, ontwikkelde Soudal solventvrije productfamilies als vervanging van klassieke technologieën. Deze producten zijn voorbeelden van de voortdurende vernieuwing.

Soudal is een voorloper op de markt met watergedragen montagelijmen met extreem hoge aanvangshechting. Soudal trad op als een pionier op dit gebied door te zoeken naar solventvrije oplossingen met een even hoge of zelfs hogere kwaliteit. Door de hoge aanvangshechting moeten verlijmde delen na aandrukken niet meer ondersteund worden tijdens het uitharden van de lijm.

 

EMICODE EC1 +

Een van de strengste certificaten is de EMICODE EC1 +, een kwaliteitscontrole die labels verschaft aan geavanceerde, oplosmiddelvrije, emissiearme bouwstoffen.

Uitgebreide testen en continue monitoring worden gewaarborgd door GEV (Vereniging voor de beheersing van emissies) in producten voor vloeren, lijmen en installatiematerialen. Door zeer gevoelige laboratoriumanalyse zoals gaschromatografie en massaspectrometrie en door het toepassen van gestandaardiseerde testprocedures kunnen zelfs de kleinste sporen van vluchtige organische stoffen (VOC) in de lucht worden geïdentificeerd en gekwantificeerd.

Flexifoam is één van vele Soudal producten met een EC1+ certificaat, naast het feit dat het duurzame isolatie-eigenschappen biedt. Ook veel hybride lijmkitten (zoals Fix All Classic), parketlijmen en siliconen zijn EC1+ gecertificeerd, wat betekent dat ze de best mogelijke oplossing zijn voor een optimale kwaliteit van de binnenlucht.

Milieu

De productie van Soudal in Turnhout werd ISO 14001 gecertificeerd. Dit betekent dat de organisatie gecertificeerd werd voor haar werking die negatieve effecten voor het milieu wil beperken. Een belangrijk aandachtspunt voor Soudal is het minimaliseren en het recycleren van reststoffen. Soudal beperkt op allerlei manieren de stromen reststoffen en is bijvoorbeeld een voorloper met haar volledig geautomatiseerde menginstallaties van een aanzienlijk deel van de totale productie. Op deze manier is productie mogelijk zonder verliezen of de noodzaak om installaties te reinigen.

De reststoffen die nog steeds ontstaan, worden maximaal gerecycleerd. Papier en karton, plastic, ijzer, hout, olie, elektronica, inktpatronen, ... worden allemaal apart verzameld en verwerkt. Daarnaast zijn afvalverwerkende bedrijven verplicht door Soudal om reststoffen energetisch te recycleren, dit wil zeggen dat ze energie moeten opwekken. Niet alleen recycling is belangrijk, ook de volgende inspanningen werden gedaan:

 • Het gebruik van water werd tot een minimum herleid en regenwaterrecuperatiesystemen worden gebruikt voor bepaalde processen in productie.
 • Meer en meer worden vaten gereinigd met oplosmiddelvrije producten.
 • Cosinus phi principe: Efficiënter gebruik van elektriciteit als gevolg van verminderde transformatie verliezen.
 • Hoogrendement verlichting: de hoeveelheid licht en de bijbehorende energie die wordt gebruikt in het nieuwe R&D-gebouw is berekend op een optimale manier met betrekking tot energiebesparing, evenals het feit dat ze bewegingsgevoelig zijn. Ook in productie werd verlichting vervangen door hoogrendement systemen.
 • De warmte die door de compressoren tijdens het mengproces vrijkomt gaat niet verloren, maar wordt gebruikt voor energiebesparing bij de centrale verwarming.

Soudal zal niet op zijn lauweren rusten en bij ieder nieuw proces of product dat geïntroduceerd wordt, wordt bewust gestreefd naar de meest energie-efficiënte, de veiligste en de low-impact oplossingen.

Milieu-certificaten

 • LEED
 • BREEAM
 • Tight Vent Europe (inzet voor energie-zuinig bouwen)
 • Responsible Care lidmaatschap via Essenscia
 • FEICA: Association of the European Adhesive and Sealant Industry

Mensen

Het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers en partners is een voorwaarde voor het succes van de Soudal Group.

Mission Statement:

Soudal werkt op een veilige, duurzame, kwalitatief hoogwaardige en winstgevende manier om de continuïteit van het bedrijf te bestendigen en draagt de tevredenheid van haar medewerkers en het respect van de lokale gemeenschap hoog in het vaandel.

Soudal heeft de voorbije jaren sterk geïnvesteerd in de automatisering van de productielijnen. Dat gebeurde niet alleen gedaan om de productie sneller en efficiënter te laten verlopen maar ook om het aandeel manuele arbeid in onze productie te beperken. Want hoe meer handarbeid vereist is, hoe meer ongevallen mogelijk blijven. Wij blijven streven naar een werking zonder ongevallen.

De medewerkers van Soudal zijn onze kracht. Opleidingen worden standaard en verplicht gegeven aan al onze medewerkers. Specifieke opleidingen zoals het beheren van bepaalde productiemachines zijn bijzonder belangrijk. Vandaar dat reeds een aantal jaren een continu opleidingsprogramma toegepast wordt.

Veiligheidscursussen en –testen zijn eveneens verplicht voor al onze medewerkers. Daarnaast worden onze productiemedewerkers jaarlijks medisch getest.