Merken

Tal van internationale merken behoren tot de Soudal Group. Enkele van deze merken worden in 6 werelddelen verkocht en omvatten de volledige range producten, andere beperken zich tot een enkele productgroep en zijn eerder regionaal of lokaal georiënteerd. De portfolio wordt door acquisities steeds verder uitgebreid.